Microlearning

Vad är Microlearning?

Microlearning är vad man kallar en problemlösare. Det används frekvent inom e-learning för att skapa känslan av kontroll och göra inlärningen effektiv och mindre tidskrävande. Med denna inlärningsmetod kan du ta åt dig en stor mängd information genom att studera i mindre och mer smältbara inlärningsdelar.

Med Microlearning är målet att du aldrig ska känna att utbildningen är överväldigande. Med mindre bitar blir det mindre belastning, mindre tidskrävande och bättre kunskapsbevaring. Med e-learning och microlearning tar utbildningen 40% till 60% mindre tid än traditionell utbildning, vilket gör att du har tid över att lägga på annat och samtidigt nå dina mål.

Varför Microlearning?

Enligt undersökningar från LinkedIn så är just bristen på tid det största hindret för karriärutveckling. Denna brist på tid är den faktor som gör att anställda inte kan ta till sig kunskap effektivt och regelbundet. Detta bidrar också till ökad stress vilket i sin tur kan leda till ett stopp i individens kompetensutveckling och en känsla av att inlärningen är överväldigande.

Länge har man trott att stress kan skapa en bättre minnesbildning och förmåga att ta åt sig mycket information snabbt, detta stämmer inte. Studier som skett under de senaste årtionden säger att stress påverkar inlärningen negativt på lång sikt. Stressen bidrar till en minskad förmåga att återanvända kunskapen som man har tagit in under en stressig period. Den visar också på en minskad förmåga att uppdatera den information som har tagits in, vilket kan vara kritiskt i ett samhälle och branscher som ständigt förändras.

Därför är det väldigt viktigt att inlärningen ger den studerande en känsla av att dem är i kontroll över sitt eget lärande. Känslan av kontroll bidrar inte bara till minskad stress utan även ökat engagemang.

Effektiv inlärning

Fokuset med microlearning ligger till stora delar i effektiv inlärning. Detta görs genom att korta ner lektionerna så att du kan känna dig trygg i att spendera 10-20 minuter med full fokus utan att känna att du behöver tänka på annat. Du behöver inte längre planera in heldagar till utbildningar utan enkelt kunna dela upp dina inlämningsmoment för bästa resultat.

Är detta något för ditt företag?

BOKA EN DEMO