E-Learning för företag

Vi är experter på skapandet av digitala utbildningar. Ta ditt företag in i nutidens sätt att utbilda dina konsumenter och internt. Hör av dig för en demo!

KONTAKTA OSS

Vad är e-learning?

E-learning betyder electronic learning och precis som namnet antyder på så är det en helt elektronisk inlärningsmetod. Den använder sig av dagens teknik och verktyg för att göra en effektiv distansutbildning möjligt. De system som används för att leverera denna digitala utbildning kallas för LMS och lärplattform.

Vi gör E-learning snabbt, simpelt men effektivt

Trots de många olika benämningarna – e-learning, e-utbildning, webbutbildning och digital utbildning – är de i praktiken samma sak: Utbildningsmetoden e-learning använder sig av mobilen, datorn och surfplattan för att göra din inlärningsupplevelse smidig och tillgänglig digitalt på distans. Allt studiematerial skapas och struktureras pedagogiskt på en digital lärplattform med målet att maximera engagemang, effektivitet och utbildningsresultat.

E-learning använder ett Learning Management System (LMS) och lärplattformar för att leverera utbildningen till användarna. Dessa system fungerar lika bra på alla enheter och ger dig en smidig upplevelse där allt studiematerial är tillgängligt på ett och samma ställe. Vi använder ett LMS som gör det möjligt att snabbt och effektivt skapa en e-learning upplevelse som är användarvänlig och helt utifrån ditt företags profil.

Varför e-learning?

Det finns många anledningar till varför du bör använda e-learning, både ur ett företags perspektiv och ur ett kund perspektiv. Men här kommer top 5 anledningarna till varför du bör investera i en e-learning plattform.

 • Interna- och externa utbildningar blir billigare och tar bort kostnader som transport och boende.
 • Miljövänligt, när allt är digitalt sker det ingen miljöpåverkan i form av transporter samt inget papper som vanligtvis skrivs ut för traditionella utbildningar.
 • Med e-learning kan du enkelt kombinera arbete och inlärning vid interna utbildningar.
 • Studera var du vill och när du vill, du är aldrig begränsad till tid eller plats. Allt i egen takt.
 • Möjlighet att kommunicera med din kund/personal på ett nytt, interaktivt och engagerande sätt.

Interaktiv inlärning

Den absolut största faktorn till varför e-learning ger en så kvalitativ utbildning är interaktiv inlärning. Tekniken med Interaktiv inlärning kom ungefär runt 2000 och har sedan dess utvecklats till det verktyg som används inom digitala utbildningar idag. Att behålla läsarens uppmärksamhet har alltid varit en stor utmaning för det digitala lärandet men som nu är dess nyckel till framgång. När läsaren ges möjligheten att interagera med studiematerialet istället för att bara sitta tyst och läsa så ökar kvalitén på deras inlärning, kunskapsbevaring och engagemang.

Micro-learning

Micro-learning är vad man kan kalla en problemlösare. Genom att använda denna strategi inom e-learning så löser det ett av de största hinder för lärande idag, vilket är brist på tid. Tidspress bidrar till ökad stress som blir ett stopp i individens kompetensutveckling. Micro-learning används därför inom e-learning för att dela upp en stor mängd studieinnehåll till mindre delmoment, exempelvis en 10 min övning eller en 5 min video osv. Poängen med micro-learning är att du ska känna att du har tid till din egen kompetensutveckling. Med denna lösning kan du vara bekväm i att spendera 5 minuter på mobilen och känna att du lärt dig något nytt.

Visualisering

Visualisering bidrar med animering, grafiska illustrationer och text formatering. Med hjälp av visualisering har e-learning möjligheten att framställa och forma informationen på ett lockande sätt. När du läser en text är de mycket lättare att komma ihåg den information som är viktigt när det är formaterat i syftet att det ska sticka ut. Med visualisering blir innehållet mer pedagogiskt strukturerat och du kan enkelt förstå vad som borde få mer fokus.

Få en större förståelse för e-learning, läs vår long-read

E-learning: Nutidens utbildningsrevolution

E-learning är den snabbast växande marknaden inom utbildning med en ökning på 900% sedan 2000. Inte nog med det, e-learning marknaden förväntas att nå ett globalt marknadsvärde på $325 biljoner år 2025, enligt Research and Market. Kanske är det därför som du har hört talas om detta begrepp eller när du har letat efter en effektiv lösning för att utbilda dig på distans. Men oavsett varför, så har du nog kommit hit för att ta reda på det senaste och bästa inom digital utbildning. Därför skriver vi på Din Akademi denna long-read så att du kan hänga med utbildningsrevolutionen och vara ett steg före dina konkurrenter.

Drivkraften bakom e-learnings tillväxt

Under slutet på 1990-talet slog e-learning först igenom i Sverige och var även då en lösning för företag och deras distansutbildningar. Länge har det däremot bara varit ett nöd alternativ för företag som inte hade tid eller möjlighet att träffas, men nu befinner vi oss i en tid där marknaden ständigt förändras. Fler och fler företagsledare börjar inse att deras företag vilar på deras anställdas kunskap, kompetens och deras förmåga att ständigt ta in ny information och implementera den.

Kravet på att snabbt kunna ta in ny och uppdaterad information lägger inte bara press på anställda utan också chefer. Faktumet att en anställds kompetens och kundkontakt kan vara avgörande för företaget i kampen mot konkurrenterna är en sanning i dagens samhälle. Det fungerar inte längre att vänta med utbildningar och uppdateringar tills alla medarbetare har möjlighet. Därför är det viktigt med flexibla och individuella utbildningar där alla kan ta till sig ny kunskap direkt när den är aktuell. Att informationen om värdegrunder, riktlinjer och företagsstrategier når ut till hela organisationen är en väsentlighet.

Det gäller att riktlinjer och information kommer snabbt och smidigt ut till alla anställda och att alla levereras samma information på ett tydligt sätt. Med en digital lösning så är detta möjligt oavsett om du har flera kontor/butiker på olika platser.

Fokus hos varje företag bör idag läggas på livslångt lärande och vidareutbilda personalen inom nya processer. Dels för att förhindra misslyckade implementationer av ny informationen eller nya strategier, men framförallt för att det finns ett tydligt samband mellan utbildning och personalens vilja att jobba kvar. LinkedIn säger att 94% av anställda hellre stannar i ett företag som investerar i personalens karriärutveckling. När personalen är nöjda så brukar det ofta bli så att de presterar bättre.

Vare sig om du är en VD, chef eller anställd så tror jag att du ser varför det är roligare med nya möjligheter och utmaningar som kommer med karriärutveckling. Det är alltid roligt och spännande att jobba framåt och få företagets omsättning och marknadsandel att växa. Det bästa är att du som anställd kan känna dig stolt och kan skryta om det till sina nära och kära. Att på din arbetsplats så är det nya utmaningar runt varje hörn och ditt företag prioriterar att de anställda ska vi i framkanten av företagets utveckling. Det kan ju inte finnas något mer spännande eller hur? Man får nästan rysningar när man tänker på vad man är kapabel till så länge som någon tror på en och ger en chansen. Att tro på individen är den starkaste, bästa och renaste formen av ledarskap.

Fördelar med e-learning

Fördelarna är många och ibland lite komplicerade men för att göra det tydligt så kommer här en lista på de fördelar som vi ser med e-learning. Fördelarna är uppdelade för dig som är arbetsgivare och för dig som är användaren.

Fördelar för användare
 • Med e-learning kan du enkelt kombinera arbete och inlärning.
 • Lär dig innehållet i mindre delar och implementera det snabbt i arbetet.
 • Utbildningen fungerar lika bra på mobil och ipad som på datorn.
 • Studera var du vill och när du vill, du är aldrig begränsad till tid eller plats.
 • Studera i din egen takt.
 • Möjligheten att fräscha upp minnet och repetera studieinnehåll utan begränsning.
Fördelar för arbetsgivaren
 • Interna- och externa utbildningar blir billigare och tar bort kostnader som transport och boende.
 • Du kan rikta en specifik utbildning till din önskade målgrupp.
 • Nya utbildningar och information kommer ut snabbt till de studerande.
 • Enkelt att se över studiematerialet och delegera utbildningarna till rätt individer.
 • Följ framstegen som individerna gör, hur lång tid det har tagit och vilket betyg de fått.
 • Oavsett hur många du vill utbilda så kan eLearning leverera.
 • Kommunicera med de studerande, gör avstämningar och stötta under utbildningens gång.
 • Inget behov av teammöten för att genomföra en utbildning.

Kostnadsfördelar med eLearning

Kostnadseffektivitet är en stor anledning till varför företag väljer att använda eLearning. Genom att införa detta verktyg kan ditt företag eliminera problem som restid och resekostnader. Bevis och resultat på detta gav IBM ut där de visade den kostnad som de sparat in efter de bytt från traditionella utbildningsresor till eLearning. Bytet till eLearning hade sparat företaget $200 miljoner dollar i resekostnader, vilket stod för ca 30% av deras utbildningsbudget.

Kostnader såsom kursavgifter, material-, mat-, och boendekostnader uteblir också då man går över från klassrumsundervisning till en digital lösning. Något som också kan bidra till mindre kostnad är utformningen av undervisning och utbildning. Om eLearning utbildning är väl utformad så blir den mer effektiv och därmed mer kostnadseffektiv.

Självklart är också individernas förbättrade prestation en stor faktor till varför det blir så kostnadseffektivt. En enkät som 2500 företag svarade på, genomfördes i USA av “American Society for Training and Development”. Enkäten visade på att företag med en utvecklad och omfattande utbildningsstrategi har 218% högre inkomst per anställd och 24% större vinstmarginal.

eLearning passar in i din budget, utbildningsstrategi och hållbarhetsstrategi. När du identifierar ett utbildningsbehov, så uppfylls det behovet snabbt, effektivt och digitalt utan att påverka ditt företag och dess resurser på ett negativt sätt.

Miljöfördelar med e-learning

Den ökade efterfrågan för ett utbildningsverktyg på distans har kommit i takt med kompetenskraven men också ett ökat miljöfokus hos företagen och samhället. Allmänheten har börjat att se vikten av vad du och ditt företag kan göra för miljön och ställer också mer krav. Därför finns det ett behov av fler alternativ på utbildningslösningar som inte innefattar resor till platser där utbildningen sker.

De tekniska framstegen har möjliggjort den utveckling som eLearning har gjort under de senaste åren. Kurser, utbildningar och seminarier är inte längre begränsat med fysisk närvaro, vilket innebär inga utbildningsresor.
De miljökrav som samhället ställer på svenska företag idag innebär att ditt företag måste göra insatser som svarar på de kraven. Det som är bra med miljöarbete inom ett företag är att de insatser ger inte bara positiv påverkan på miljö, utan också på ditt varumärke.

Det blir en “give and take” situation mellan ditt företag och kunderna. Om ditt företag har en miljöpolicy och arbetar aktivt mot dina miljömål så kommer det att göra företaget mer attraktivt på marknaden. Detta är extremt viktigt i alla marknader och branscher, men framförallt dem med hög konkurrens. Att aktivt börja jobba med miljön bidra med nya kunder, ökad trovärdighet, ökad attraktivitet på aktiemarknaden, och såklart minskade kostnader.

Utbildning för alla åldrar

Fast det faktum att e-learning är en relativt ny teknik och kanske låter lite komplicerat i teorin, så är det inte bara något för den yngre generationen. Inlärningsmetoden är enkel att anpassa efter behov och teknisk erfarenhet så att det ska vara lätt att använda. Målet är att alla ska kunna ta åt sig informationen utan att känna sig förvirrad över tekniken. Den kan anpassas helt efter målgrupp och är lika engagerande för den äldre som för den yngre.

Något som inte kan bortses är att e-learning är något som kan vara väsentligt för att utbilda unga arbetstagare. En målgrupp som även kallas för “millennials” eller “gen z” som är den tech savvy generationen och förväntar sig en digital lösning från företag idag. E-learning är ett mycket relevant verktyg för att utbilda unga arbetstagare om hur verksamheten sköts på företaget. Istället för att ge dem en pärm fylld med “ointressanta” papper så är e-learning ett inlärningssätt som håller dem engagerade och som dem är vana vid.

Kunskapsanvändning och repetering med e-learning

Med e-learning kan du enkelt använda det du lärt dig och implementera kunskapen i arbetet. Att ta det du har lärt dig under en kväll efter dina barn har somnat och sedan implementera det dagen efter är fullt möjligt. Tiden som går mellan att du har lärt dig något nytt och att du implementerar det i arbetet kan vara omedelbart.

Ett exempel är en butiksförsäljare. Under tiden som du är på lunch så tar du dig tiden att studera den 10 minuters video om kundbemötande och sedan göra en 5 minuters interaktiv quiz. Efter att du har gjort detta, kommer du på eftermiddagen ha den informationen färskt i minnet och fundera över hur du kan använda dig av den när du möter nästa kund. Om du märker att det funkar, kommer det att sätta sig och bli ett långtidsminne och en rutin i ditt arbete.

Repetering av studieinnehåll har aldrig varit lättare. All den information som du behöver lära dig finns tillgängliga för dig när du vill och var du vill så länge du har en internet uppkoppling. Du kommer aldrig känna att du missade att anteckna något under en video för att du har ju självklart möjligheten att pausa och att gå tillbaks så lång som du behöver. Möjligheten till obegränsad repetition är det som särskiljer e-learning från traditionella utbildningar.

Ett exempel på detta är en utbildningsresa. Du som försäljare åker iväg på en utbildningsresa över helgen, du får betalt och du är där för att lära dig. Beroende på hur van du är vid klassrum inlärning så kan det påverka hur mycket du kommer att komma ihåg och hur mycket du antecknar. Förmågan att anteckna kan vara kritisk i ett traditionellt klassrum då du inte har möjligheten att gå tillbaka och se över informationen en gång till om du inte har antecknat det. Om det nu skulle vara så att du inte har studerat i klassrum på 5-6 år så kommer detta kanske vara en ovana för dig. Därför när du kommer hem och ska till jobbet på måndagen, så har du inte antecknat tillräckligt och du känner att du saknar en del information. Därför känner du dig kanske lite osäker att använda den nya informationen och faller därför tillbaka till de rutiner som du vet fungerar. Det tråkiga med detta är ju att du går miste om de möjligheter som kommer med utveckling.

Externa nyttor

En nytta med e-learning som också är viktig att ta upp är möjligheten att nå ut med utbildningar och information bortom företagets väggar. Att utbilda kunder, leverantörer, återförsäljare och partners har aldrig varit så lätt. Exempelvis att utbilda dina leverantörer om ny hållbarhetsstrategi och riktlinjer. Att utbilda era kunder med om hur er produkt fungerar och hur den ska användas. E-learning kan användas för att höja företagets värde i kundernas ögon genom att du bidrar med något extra, kunskap.

Ett exempel på detta kan vara att du säljer en produkt eller ett system som behöver en kortare utbildning för att användas på ett korrekt sätt av kunderna. I vanliga fall väljer ditt företag att utbilda kunden på plats under en dag så att upplevelsen av produkten ska vara förgyllande. Men som både du och vi är medvetna om så kan man förvänta ett samtal från kunden som ringer och ställer frågor, antingen för att de glömde att anteckna eller annat.

Om kunden hade gått igenom en digitala utbildningen har de först och främst gjort det i sin egen takt. Detta kan leda till att de inte missar att anteckna det där vitala som kanske gick lite för fort under föreläsningen på plats. Vi alla vet att man borde pausa föreläsningen för att hinna med att anteckna, men man vill ju inte vara den som känns besvärlig. Det är här som det fina kommer med e-learning och våra utbildningar. Sannolikheten att det där samtalet från kunden med frågor kommer minska drastiskt. Det är större sannolikhet att ett samtal från en nöjd kund som precis har repeterat informationen från din utbildning. För med denna digitala lärplattformen så kommer kunden ha full tillgänglighet till delegerade utbildningar så att de aldrig behöver känna att de har missat någon viktig information.

Interna nyttor

Idag har e-learning den mångsidigheten och kapacitet som krävs för att kunna konkurrera med traditionella metoder. Med e-learning kan utbildningen anpassas för en specifik avdelning eller roll men också utbilda hela din organisation och målgrupp. Behöver du utbilda din försäljningsavdelning för att öka omsättningen, inga problem. Utbilda hela företaget om GDPR, det fixar vi. Det går snabbt och lätt att anpassa din utbildning efter syfte och behov oavsett storlek på ditt företag.

Förutom den stora vinst som görs ekonomiskt, resurs och miljömässigt så bidrar också e-learning till ökad motivation. Personal som känner sig mer motiverade att utveckla sin kompetens gynnar både företag och individ. Detta backas av KPMGs statistik från 2019 där anställda känner sig 95% mer motiverade när de får studera i egen takt och 85% mer när de inte behöver resa iväg för utbildningar.

För vem passar e-learning?

Som avslutande punkt ska det diskuteras för vem som e-learning passar för. Alla fördelar och lösningar som har nämnts tidigare är för att få utbildningen anpassad för alla. Utan dagens teknik och dessa verktyg hade inte e-learning kunnat vara så flexibelt som det är idag.

Ett exempel på detta är att bara 8% av alla svenskar inte har en smartmobil enligt Svenskarna och Internet 2019. Att teknik är en så stor del av våra liv idag har lett till att svenska folket har blivit mer vana vid teknik. Detta har självklart ett samband med hur mycket digital inlärning har ökat i både popularitet och effektivitet.

Men som mycket annat kommer det i slutändan ner till preferenser. Att studera på distans kan till en början kännas ovant för en del och kan krävas mer disciplin från den studerande då det är den som bestämmer över sitt lärande. Andra personer kan helt enkelt bara föredra att lära sig i klassrum för att det är de som dem har växt upp med och är vana vid.

Däremot så är det något som inte går att förneka när det kommer till e-learning. Inget kan anpassas och implementeras så enkelt, snabbt och effektivt i alla typer av organisationer och företag oavsett utbildningsbehov eller syfte. E-learning kommer fortsätta att utvecklas och i framtiden kanske bli en större del utav vår vardag.

Vem vet, kanske i framtiden så varje gång du köper en produkt, så har du tillgång till en digital utbildning/genomgång om hur den ska byggas ihop, användas eller vilken garanti som ingår och mycket mer.

Vill du veta mer om hur vi skapar just din e-learning?

BOKA EN DEMO